Jaarplanning en Vakantierooster '23-'24

Nijmegen kent een regionaal vakantierooster. Voor alle basisscholen is dit gelijk. Er zijn naast de vakantiedagen nog enkele studiedagen gepland in het schooljaar.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024 (=definitief)

Herfstvakantie:16-10-2023 t/m 20-10-2023

Kerstvakantie: 25-12-2023 t/m 05-01-2024
(vrijdag 22-12-2023: 12.30 uur vrij)

Lesvrije week:moet nog worden vastgesteld

Voorjaarsvakantie: 12-02-2024 t/m 16-02-2024
(vrijdag 09-02-2024: 12.30 uur vrij)

2de Paasdag: 01 april 2024

Koningsdag: 27-04-2024 (in meivakantie)

Meivakantie:29-04-2024 t/m 10-05-2024
(vrijdag 26-04-2024: 12.30 uur vrij)

Hemelvaart:09-05-2024 (in meivakantie)

2de Pinksterdag:20-05-2024

Zomervakantie: 08-07-2024 t/m 16-08-2024
(vrijdag 05 juli 12.30 uur vrij)


Eerste schooldag 2023-2024: 28 augustus 2023
Eerste schooldag 2024-2025: 19 augustus 2024

 

Studiedagen:onderstaande data moeten nog worden vastgesteld

Woensdag ..
Maandag ...  (na Sinterklaas)
Dinsdag ...  (in de lesvrije week)
Donderdag ... (in de lesvrije week)

Vrijdag ... (Goede Vrijdag)