Bereikbaarheid tijdens bouwwerkzaamheden in de wijk

De wijk is nog in aanbouw. Dat betekent dat niet alle straten om de school toegankelijk zijn voor ouders en kinderen.

Om te zorgen dat de veiligheid van iedereen gewaarborgd is hebben we met de gemeente Nijmegen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Via onderstaande link vindt u precies beschreven hoe het schoolterrein bereikbaar is.